Termomodernizacja obiektów: GP nr 2, ZSP nr 4, SP nr 6 w Świnoujściu

 AKTUALNOŚCI

Informacja na zakończenie realizacji projektu „Termomodernizacja obiektów: GP NR 2, ZSP NR 4, SP Nr 6 w Świnoujściu”

Prawie 15,5 tysiąca metrów kwadratowych budynków trzech szkół – Gimnazjum Publicznego nr 2, Zespołu Szkół Publicznych nr 4 oraz Szkoły Podstawowej nr 6 – przeszło gruntowną termomodernizację. Oprócz ocieplenia elewacji w budynkach wymienione zużyte okna, drzwi, modernizację przeszła również instalacja centralnego ogrzewania.

 

- Poprawę warunków w naszych szkołach rozpoczęliśmy kilka lat temu od budowy boisk sportowych i placów zabaw przy tych placówkach – mówi Prezydent Miasta Janusz Żmurkiewicz. – Termomodernizacja obiektów to kolejny krok. Tak duża inwestycja, obejmująca trzy szkoły jedocześnie, była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków zewnętrznych. To, że je otrzymaliśmy, to z kolei zasługa pracowników wydziału pozyskiwania funduszy zewnętrznych urzędu miasta, którzy bardzo dobrze przygotowali wniosek.

Budynki szkół GP 2, SP 6 i ZSP 4 zostały wybudowane w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Tym samym nie spełniały obowiązujących obecnie wymagań w zakresie ochrony cieplnej. Dzięki przeprowadzonym pracom zdecydowanie poprawiła się efektywność energetyczna tych obiektów, co oznacza oszczędności finansowe, ale również wygody uczniów i pracowników.

 

Realizacja projektu „Termomodernizacja obiektów: GP Nr 2, ZSP Nr 4, SP Nr 6 w Świnoujściu” rozpoczęła się w lipcu 2015 roku, a zakończyła w kwietniu 2017 roku  (19.04.2017 r. zakończenie rzeczowe, 28.04.2017 r. zakończenie finansowe).

Przeprowadzenie projektu było możliwe dzięki dofinansowaniu pozyskanemu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Operatorem Programu było Ministerstwo Środowisko, w którego imieniu działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Warszawie. 

 

Zadania zrealizowane w projekcie:

  • termomodernizacja 3 obiektów szkolnych GP nr 2, ZSP nr 4 i SP nr 6, poprzez ocieplenie styropianem, styropapą wełną mineralną oraz granulatem wełny mineralnej przegród budynku (ścian zewnętrznych, piwnic nad terenem, stropodachów pełnych i wentylowanych, ścian w gruncie) o łącznej powierzchni 15.400,3 m2;
  • modernizacja/wymiana stolarki drzwiowej – 22 szt. o łącznej pow. 97,44 m2;
  • modernizacja/wymiana stolarki okiennej – 50 szt. o łącznej pow. 31,8 m2;
  • modernizacja instalacji wewnętrznych – centralnego ogrzewania (c.o.) – 3 szt.

W wyniku realizacji inwestycji osiągnięto cel ogólny projektu tj. poprawę efektywności energetycznej w budynkach poprzez ograniczenie emisji lub unikniecie emisji CO2 [Mg/rok] w wysokości 973,83.  

 

Całkowity koszt projektu wyniósł 5 311 651,07 PLN, w tym koszty kwalifikowalne 3 583 948,50 PLN. Przyznana kwota dotacji: 2 867 158,60 PLN (80% kosztów kwalifikowalnych). Zakres projektu obejmował również pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją oraz działania informacyjne i promocyjne.

  

                                                             *  *  *

Informacja dotycząca zaawansowania robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów: GP nr 2, ZSP nr 4, SP nr 6 w Świnoujściu” realizowanego zgodnie z Programem Operacyjnym PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”:

Dnia 21.03.2016 r. Gmina Miasto Świnoujście podpisała umowy na wykonanie docieplenia trzech budynków objętych projektem.

 

Wykonawcą docieplenia budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 oraz Zespołu Szkół Publicznych nr 4 jest Zakład Budowlany „EFEKT” Sp. J. J.D. Dziedziccy z siedzibą w Świnoujściu, natomiast budynku Szkoły Podstawowej nr 6 Przedsiębiorstwo Budowlane „STAWAL” Sp. J. również z siedzibą w Świnoujściu.

Wykonawcy zostali wybrani w drodze przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

Planowany termin zakończenia prac objętych projektem to 15.10.2016 r. 

 

Budynek Gimnazjum Publiczne nr 2

Prace rozpoczęły dnia 30.03.2016 r. wpisem do Dziennika Budowy. Jako pierwsze rozpoczęły się roboty ziemne przy wykonywaniu izolacji ścian fundamentowych oraz ścian piwnic.

Galeria zdjęć:

 

Budynek Zespołu Szkół Publicznych nr 4

Prace rozpoczęły dnia 29.03.2016 r. wpisem do Dziennika Budowy. Jako pierwsze rozpoczęły się roboty ziemne przy wykonywaniu izolacji ścian fundamentowych oraz ścian piwnic.

Galeria zdjęć:

 

Budynek Szkoły Podstawowej nr 6

Prace rozpoczęły dnia 29.03.2016 r. wpisem do Dziennika Budowy. Jako pierwsze rozpoczęły się roboty ziemne przy wykonywaniu izolacji ścian fundamentowych oraz ścian piwnic.

Galeria zdjęć:

 

 


                           

 

OPIS PROJEKTU

 

for english version of this article, please click here

Dnia 15.05.2015 r. Gmina Miasto Świnoujście podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja obiektów: GP nr 2, ZSP nr 4, SP nr 6 w Świnoujściu” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Program PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.
Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).
W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.
Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

Ogólne informacje o projekcie
Beneficjent:
Gmina Miasto Świnoujście,
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

Tytuł Projektu:
„Termomodernizacja obiektów: GP nr 2, ZSP nr 4, SP nr 6 w Świnoujściu”

Operator programu:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A,
02-673 Warszawa

Wartość projektu: 3 975 022,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 3 636 929,00 PLN,
Wartość dofinansowania z MF EOG: 2 909 543,00 PLN (80%)

Termin realizacji projektu:
Termin rozpoczęcia: marzec 2015 r.
Termin zakończenia: kwiecień 2016 r.


Cel projektu:
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wzrost efektywności energetycznej budynków objętych projektem

Zakres projektu:
W ramach projektu wykonana zostanie termomodernizacja budynków w zakresie:
    docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych,
    docieplenie ścian zewnętrznych piwnic,
    docieplenie ścian piwnic przy gruncie,
    docieplenie stropodachów pełnych,
    docieplenie stropodachów wentylowanych,
    wymiana stolarki okiennej,
    wymiana drzwi zewnętrznych ,
    kompleksowa wymiana instalacji c.o. w ZSP 4 oraz modernizacja instalacji c.o. w                     SP nr 6 i GP nr 2

Szczegółowy zakres projektu: Gimnazjum Publiczne nr 2 w Świnoujściu
1.    ocieplenie ścian zewnętrznych – 2 105,3 m2,
2.    ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic na terenem – 142,1 m2,
3.    ocieplenie stropodachu pełnego – 394,9 m2,
4.    ocieplenie stropodachu wentylowanego – 1 261,5 m2,  
5.    ocieplenie ścian piwnic przy gruncie – 64,6 m2,
6.    wymiana stolarki okiennej – 20 szt.
7.    wymiana stolarki drzwiowej – 5 szt.
8.    modernizacja instalacji wewnętrznej c.o.: montaż zaworów termostatycznych, hermetyzacja, równoważenie hydrauliczne, płukanie chemiczne, uzupełnianie izolacji termicznej – 1 szt.
9.    nadzór techniczny


Szczegółowy zakres projektu: Zespół Szkół Publicznych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Świnoujściu
1.    ocieplenie ścian zewnętrznych – 2 696,3 m2,
2.    ocieplenie podłogi na gruncie wzdłuż ścian fundamentowych – 343,8 m2,
3.    ocieplenie stropodachu pełnego – 2 866,9 m2,
4.    ocieplenie stropodachu wentylowanego – 468,8 m2,
5.    ocieplenie ścian piwnic przy gruncie – 75,5 m2,
6.    wymiana stolarki drzwiowej – 2 szt.
7.    wymiana instalacji wewnętrznej c.o. – 1 szt.,
8.    nadzór techniczny

Szczegółowy zakres projektu:  Szkoła Podstawowa nr 6 w Świnoujściu  
1.    ocieplenie ścian zewnętrznych – 1 824,1 m2,
2.    ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic nad terenem – 351,3 m2,
3.    ocieplenie stropodachu pełnego – 412,1 m2,
4.    ocieplenie stropodachu wentylowanego – 1 091,6 m2,
5.    ocieplenie ścian piwnic przy gruncie – 382,9 m2,
6.    wymiana stolarki okiennej – 29 szt.,
7.    wymiana stolarki drzwiowej – 2 szt.,
8.    modernizacja instalacji wewnętrznej c.o.: montaż zaworów termostatycznych, hermetyzacja, równoważenie hydrauliczne, płukanie chemiczne, uzupełnienie izolacji termicznej – 1 szt.,
9.    nadzór techniczny – 1 szt.

 

Kontakt: 

Gmina Miasto Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5 

72-600 Świnoujście

Wydział Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

tel/fax  + 48 91 322 17 39

e-mail: jgrudzien@um.swinoujscie.pl

Więcej informacji o MF EOG można znaleźć na:
•  stronie oficjalnego serwisu funduszy EOG w języku angielskim: http://eeagrants.org/
•  stronie oficjalnego serwisu funduszy EOG w języku polskim: http://www.eog.gov.pl/
•  stronie Ministerstwa Środowiska (Operator Programu PL04): http://www.mos.gov.pl/
•  stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (instytucja bezpośrednio nadzorująca Projekt): http://www.nfosigw.gov.pl/

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij