Baza projektów


OKRES PROGRAMOWANIA 2014-2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

1. Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną więcej...

2. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świnoujściu więcej...


Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

 1. Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe – budowa przystani kajakowej na wyspie Karsibór więcej...

2. Kurort nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej - Budowa promenady zdrowia więcej...

3. Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście więcej...


 Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 1. Modernizacja elementów melioracji szczegółowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych – Granica w Świnoujściu – etap I więcej...

2. Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Świnoujściu więcej...

3. Modernizacja energetyczna budynku szklonego przy ul. Grunwaldzkiej 47 w Świnoujściu więcej...


 
 Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 
 1.   Przebudowa ulicy Słowackiego w Świnoujściu etap II więcej...

Program Integracji Społeczności Romskiej

1. Program integracji społeczności romskiej (edukacja) - Świnoujście 2017 więcej...

2. Program integracji społeczności romskiej (mieszkalnictwo) - Świnoujście 2017 więcej...

 


 

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015 

 1. Przebudowa ulicy Sosnowej w Świnoujściu więcej...
 2. Przebudowa ulicy Mostowej w Świnoujściu etap I więcej...
 3. Przebudowa ulicy Ludzi Morza w Świnoujściu etap I więcej...
 4. Przebudowa ulic Kołłątaja i Wilków Morskich w Świnoujściu więcej... 

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2010-2011

 1. Przebudowa ul. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu, odcinek od ul. Jana z Kolna do bramy wjazdowej Basenu Północnego więcej...

Projekty dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

 1. Przebudowa areny lekkoatletycznej stadionu miejskiego w Świnoujściu: bieżni okólnej, boiska piłkarskiego, skoczni, rzutni więcej...
 2. Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów w Świnoujściu - Etap I więcej...
 3. Modernizacja kompleksu sportowego poprzez: budowę budynku zaplecza, bieżni okrężnej 400-metrowej z bieżnią prostą o dł. 100m, skoczni do skoku w dal oraz siłowni plenerowej przy ul. Białoruskiej w Świnoujściu - etap II więcej...

 

Projekty dofinansowane z Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych

1.  „ Projekt pn. „Uwaga- cichy zabójca” zakup czujek czadu współfinansowany z Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG S.A.” więcej...

2. „Montaż urządzeń rekreacyjnych na powietrzu tworzących tzw. ścieżkę zdrowia w dzielnicy Warszów w Świnoujściu z przeznaczeniem dla młodzieży i dorosłych zamieszkujących świnoujskie prawobrzeże” więcej...


OKRES PROGRAMOWANIA 2007 - 2013
 

 

Projekty dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 1. "Prace remontowe Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu" więcej...

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI:

 

 1. "Szkolenia drogą do zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych przez JST w obszarze wysp Uznam - Wolin"  więcej...
 2. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III w Gminie Miasto Świnoujście"      więcej...

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

 

 1. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu – etap II" więcej... 
 2. „Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu-szkoła nowoczesna i bezpieczna" więcej... 
 3. „Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu” więcej… 
 4. „Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na port jachtowy” więcej... 
 5. „Rozpoznanie, zapobieganie i likwidacja zagrożeń na wyspach Wolin i Karsibór poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych przez Gminę Miasto Świnoujście”  więcej...
 6. „Rewitalizacja zespołu zabytkowych fortów wraz z zagospodarowaniem terenu przy kompleksie Fortu Zachodniego – remont zabytkowej bramy przy Forcie Zachodnim”  więcej... 
 7. "Rozwój systemu informacji turystycznej w Świnoujściu" więcej... 
 8. "Przebudowa Parku przy ul. Chopina w Świnoujściu" więcej...
 9. "Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Świnoujściu oraz  zagospodarowanie przyległego terenu na ogólnodostępne boisko sportowe i plac  zabaw"    więcej... 
 10. "Przebudowa ulicy Słowackiego w Świnoujściu" więcej...  
 11. "Budowa zadaszenia amfiteatru w Świnoujściu" więcej...  
 12. "Aktywizacja społeczna – przebudowa wraz z wyposażeniem pomieszczeń Dziennego Domu Pomocy przy ul. Piłsudskiego 11 w Świnoujściu” więcej...  
 13. "Prace przygotowawcze związane z usprawnieniem połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu" więcej...   
 14. "Budowa strażnicy OSP w Świnoujściu – Karsiborze wraz z wyposażeniem" więcej...  
 15. "Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Kard. Stefana Wyszyńskiego i Monte Cassino w Świnoujściu" więcej...  
 16. "Adaptacja istniejącego budynku do celów obsługi portu jachtowego, położonego na terenie Basenu Północnego w Świnoujściu” więcej ...
 17. "Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Geo-Info poprzez zasilenie bazy danych informacją przestrzenną w postaci danych sieci uzbrojenia terenu" więcej...

PROGRAM OPERACYJNY "ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKIECH 2007-2013

 

 1. Zagospodarowania terenów rekreacyjno-wypoczynkowych przy ulicy Malczewskiego w Świnoujściu więcej...
 2. Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze miasta Świnoujście – etap 2 więcej...
 3. Melioracja obszarów zurbanizowanych na  terenie zlewni nr 4 dzielnicy Przytór – Łunowo w Świnoujściu więcej...
 4. Budowa Szkolnego Ośrodka Żeglarskiego w Przytorze więcej...
 5. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 w Świnoujściu – modernizacja boiska sportowego więcej...
 6. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Odrzańskiej w Świnoujściu wiecej...
 7. Budowa (remont) boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym ul. Niedziałkowskiego 2 w Świnoujściu więcej...

Projekty dofinansowane z INTERREG IV A
 1. Atrakcje  przyrodnicze wysp Uznam-Karsibór  więcej...
 2. Transgraniczne połączenie Świnoujście – Kamminke na wyspie Uznam  więcej...
 3. Transgraniczna promenada pomiędzy Świnoujściem i Gminą Heringsdorf więcej...  
 4. Rozszerzenie rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych Gminy Heringsdorf do oczyszczalni ścieków w Świnoujściu – odcinki budowy nr 2/2 i 2/3   więcej...       
 5. Morze Bałtyckie – łączące wyspy, kraje, kultury i regiony przyrodnicze  – wspólny polsko-niemiecki projekt w zakresie edukacji ekologicznej  więcej ...  
 6. Niemiecko – polskie imprezy kulturalne na niemieckiej i polskiej części wyspy Uznam – Uznamska Granica w dźwiękach 2009 więcej ...

Projekty dofinansowane z Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013

1. Projekt „Rozwój Czterech Zakątków jako zrównoważonego miejsca pobytu opartego na naturalnym i kulturowym dziedzictwie” więcej...

2. Together 4 Change więcej więcej...


Projekty dofinansowane w ramach programu "Młodzież w działaniu
 1. Projekt „Demokratyczna współpraca młodzieży Czterech Zakątków Płd. Bałtyku (Parlament Młodzieży)" więcej

OKRES PROGRAMOWANIA 2004 - 2006
 
Projekty dofinansowane z INTERREG III A 
 1. Budowa ścieżek rowerowych na transgranicznym obszarze wysp Uznam – Wolin – etap I – ulica Moniuszki i Konstytucji 3-go Maja więcej...
 2. Budowa ścieżek rowerowych na transgranicznym obszarze wysp Uznam – Wolin – etap II – ulica Karsiborska w Świnoujściu – przedłużenie niemiecko – polskiej infrastruktury komunikacyjnej więcej...
 3. Przebudowa ul. Grunwaldzkiej, jako transgranicznej drogi turystycznej do przejścia granicznego Świnoujście – Garz, etap I więcej...
 4. Rewaloryzacja Parku Zdrojowego w Świnoujściu – etap I więcej...

Projekty dofinansowane z INTERREG III B
 1. MARITOUR więcej...
 2. Cztery Zakątki Południowego Bałtyku rozwijający się region w centrum rozszerzonej Europy więcej...
 3. Baltic Culture and Tourism Route Fortress więcej ...

  Projekty dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb
 1.  Zagospodarowanie terenu Basenu Bosmańskiego – Budowa Bazy Rybackiej w Świnoujściu więcej...

 Projekty dofinansowane z Phare CBC
 1. Gospodarka ściekowa Miasta Świnoujścia II faza - kanalizacja sanitarna Ognica i Przytór – Łunowo   więcej...
 2. Modernizacja drogi krajowej nr 3 (ul. Wolińska) w kierunku przejścia granicznego na Garz więcej...
 3. Podniesienie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej wybrzeża polsko – niemieckiego na obszarze wyspy Uznam – kanalizacja na obszarze ul. Jachtowa, Uzdrowiskowa więcej...
 4. Natura – Człowiek - Kultura – promocja wartości przyrodniczych i kulturalnych polsko-niemieckiej wyspy Uznam więcej...
 5. Rozwój i promocja turystyki aktywnej w polsko niemieckim – regionie Uznam – Wolin (oznakowanie szlaków pieszych i rowerowych), opracowanie i druk mapy ze szlakami więcej...


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij