Zadania zarządcy

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDCY CMENTARZY KOMUNALNYCH W ŚWINOUJŚCIU:

 

 • urządzanie, eksploatacja i zarządzanie cmentarzami komunalnymi oraz obiektami znajdującymi się na ich terenie,
 • wskazywanie potrzeb rozwoju cmentarnictwa i uczestniczenie w opracowaniu programów zakładania nowych cmentarzy komunalnych, rozbudowy istniejących obiektów; ścisła współpraca w realizacji tych zadań z wykonawcami robót,
 • zawieranie umów na prowadzenie inwestycji cmentarnych oraz pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego lub zastępczego,
 • prowadzenie działań związanych z zagospodarowaniem, konserwacją i remontami zieleni wysokiej i niskiej na terenach cmentarzy komunalnych,
 • kontrola nad terminowym, jakościowym przebiegiem nadzorowanych robót w zakresie budowy, rozbudowy, remontów cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych,
 • prowadzenie racjonalnej polityki terenami cmentarnymi - przygotowanie kwater grzebalnych do pochowań i budów, z wyznaczeniem miejsc pod groby ziemne i murowane, zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza,
 • utrzymanie we właściwym stanie technicznym i użytkowym obiektów i urządzeń cmentarnych (domy pogrzebowe, chłodnie, WC, studnie, ogrodzenia, budynki, czystość alejek, kwater grzebalnych wysypisk wewnętrznych),
 • opracowanie projektów regulaminów odnośnie zasad korzystania z obiektów, urządzeń i terenów cmentarzy komunalnych, przedkładanych do zatwierdzenia Radzie Miasta,
 • nadzór nad podmiotami świadczącymi usługi grabarskie i kamieniarskie tj. kopanie grobu, pochowanie, zasypywanie grobu, rozbiórka i prowizoryczne ustawienie nagrobka, otwarcie i zamknięcie grobu murowanego oraz ekshumacja,
 • prowadzenie ksiąg cmentarnych,
 • prowadzenie ewidencji pochowań do grobów ziemnych i murowanych,
 • wydawanie zezwoleń na ekshumacje i porządkowanie grobów murowanych,
 • wydawanie zezwoleń na pochowanie w istniejących grobach ziemnych i murowanych na wniosek osób będących ich dysponentami,
 • prowadzenie ewidencji miejsc przeznaczonych do przekopania oraz przydział miejsc zastępczych,
 • ogłaszanie w styczniu  i październiku każdego roku w środkach masowego przekazu komunikatu o upływie terminu nienaruszalności grobu ziemnego opłaconego przed 20 laty,
 • prowadzenie ewidencji zastrzeżeń dotyczących grobów,
 • wytyczanie grobów murowanych,
 • udostępnianie gruntu części podziemnej grobu murowanego,
 • badania warunków technicznych odnośnie budowy grobu murowanego w miejscu, istniejącego ziemnego,
 • wydawanie zezwoleń na budowę grobów murowanych i nagrobków,
 • nadzór techniczny nad prawidłowym wykonaniem budowanych grobów i nagrobków, nadzór nad właściwym prowadzeniem prac oraz stosowanie sankcji w stosunku do tych, którzy nie przestrzegają ustaleń regulaminowych i obowiązujących przepisów,
 • ustalanie cen za korzystanie z cmentarzy, urządzeń i obiektów cmentarnych,

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij