Centrum Usług MULNIK

 

Rewitalizacja powojskowych terenów pod Centrum Usług Mulnik

 

Po dziewięciu latach negocjacji z Lasami Państwowymi, Miasto stało się właścicielem terenu położonego w Świnoujściu na przedłużeniu ul. Portowej przy nabrzeżu 91 w pobliżu basenu Mulnik. Podpisanie aktu notarialnego zamiany gruntów nastąpiło z końcem grudnia 2016 roku. To umożliwia rozpoczęcie dalszych kroków związanych z realizacją projektu pn.: „Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług „Mulnik” w Świnoujściu” na obszarze o powierzchni prawie 5,5 ha, dalej zwanego „Projektem”.

WIĘKSZĄ MAPKĘ ZOBACZ TUTAJ

Należy przypomnieć, że miasto stara się o dofinansowanie Projektu z Unii Europejskiej z RPO WZ 2014-2020 w ramach Działania 1.11 „Tworzenie i rozbudowa  infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” (dalej jako „Konkurs”) na wykonanie niezbędnej infrastruktury  umożliwiającej zagospodarowanie ww. terenu.  Działania te obejmują: wykonanie niezbędnych prac związanych z wylesieniem i przygotowaniem terenu pod przyszłe inwestycje ( w tym rozbiórkę zdegradowanych budynków oraz usunięcie niewybuchów), budowę dróg dojazdowych, ciągów pieszo-rowerowych, sieci wodno-kanalizacyjnej i  teletechnicznej. Miasto posiada już koncepcję zagospodarowania terenu. Aktualnie trwa etap projektowania niezbędnej infrastruktury. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest w II. połowie 2017 r. po podpisaniu umowy o  dofinansowanie. Równolegle trwają konsultacje z lokalnymi przedsiębiorcami, przygotowujące ich do  zainwestowania na ww. terenie.

Zgodnie z zapisami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w skrócie m.p.z.p.) tereny położone w obrębie realizacji Projektu oznaczone są symbolem PS, czyli przeznaczone są na  tereny produkcyjno-składowe oraz portowe, dopuszczając lokalizację obiektów usługowych, produkcyjnych, magazynowych i składowych, biurowo administracyjnych, urządzeń portowych.

Tym samym, jak wynika z zapisów m.p.z.p. oraz warunków Konkursu, rozpiętość branż, które będą mogły być zlokalizowane na „Mulniku”, jest różnorodna: od branż produkcyjnych do usługowych z obszaru  motoryzacji, ogrodnictwa, budownictwa, stolarstwa itp., ale to od inicjatywy samych przedsiębiorców zależeć będzie, jakie usługi faktycznie będą przez nich świadczone. Niemniej czynione są starania, aby  w jednym miejscu zlokalizować szeroko pojęty sektor usługowy (zwłaszcza usługi  tzw. uciążliwe), umożliwiając przedsiębiorcom przeniesienie swojej działalności do strefy i opuszczenie przez nich dotychczas zajmowanych terenów  w dzielnicy nadmorskiej i ścisłego centrum.

Warto zaznaczyć, że warunki m.p.z.p.  i Konkursu  wykluczają  możliwość przeznaczania terenów „Mulnika” do pełnienia funkcji mieszkaniowych i handlowych oraz funkcji kompleksów turystycznych, rekreacyjnych, hotelowych, gastronomicznych i konferencyjnych. Wyklucza się także możliwość wykorzystania powstałej infrastruktury bezpośrednio do prowadzenia inkubatorów przedsiębiorczości i inkubatorów technologicznych.

O dalszym rozwoju Projektu, w tym o przebiegu prac, związanych z budową niezbędnej infrastruktury oraz o warunkach udostępniania poszczególnych działek dla przedsiębiorców, miasto będzie informowało na bieżąco zainteresowanych przedsiębiorców i mieszkańców Świnoujścia.

----------------------------------------------------------------------------

Miasto przygotowuje się do realizacji przedsięwzięcia pn. Centrum Usług „Mulnik”. Zadanie obejmować będzie rewitalizację powojskowych terenów w obszarze Nabrzeża Nr 87 i 91 oraz Basenu Mulnik. W ramach tego projektu utworzona zostanie strefa inwestycyjna przeznaczona pod działalność usługową, produkcyjno-składową oraz portową. Planuje się przygotować tereny inwestycyjne (w tym media i drogi dojazdowe) przeznaczone m.in. dla przedsiębiorców, którzy w centrum Miasta prowadzą różnego typu uciążliwe dla sąsiedztwa niewielkie zakłady usługowo-produkcyjne. Utworzone Centrum Usług, „Mulnik” ma stworzyć szansę dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na dalszy ich rozwój, ma też podnieść konkurencyjność oraz jakość i komfort pracy przedsiębiorców i zatrudnionych przez nich pracowników.

Więcej informacji o projekcie

W związku z powyższym kierujemy do przedsiębiorców zainteresowanych lokalizacją swojej działalności w tym rejonie Miasta ankietę, która pozwoli nam ocenić, jakie jest Państwa zainteresowanie tymi terenami i jaką działalność chcieliby tam Państwo prowadzić.  Uzyskane informacje będą wykorzystane przy pracach projektowych powyższego przedsięwzięcia.

Ankietę należy wypełnić i wysłać drogą elektroniczną na adres

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów wrg@um.swinoujscie.pl

Ankieta w pliku WORD
Ankieta w pliku PDF

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r (definicje poszczególnych kategorii przedsiębiorców)

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij